SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/021 | 9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.

Intézmény logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Egyéb képzéseink

Szakmákon innen és túl

Ha valaki az általános iskola elvégzése után még bizonytalan a szakmaválasztással kapcsolatban, az orientációs osztályban folytathatja tanulmányait.

Akinek már van szakmája és érettségit szeretne szerezni, annak a két éves, érettségire felkészítő képzésünket javasoljuk!

Orientációs osztály

Ebbe az osztályba azokat a választásukban bizonytalan tanulókat várjuk, akik egy évet rászánnának arra, hogy jobban felkészüljenek a szakképzésbe történő bekapcsolódásra. 

Ahhoz, hogy a diákok bekapcsolódjanak a szakmai képzésbe és a vállalati duális képzésbe, fejleszteni kell azokat az alapkészségeket és kulcskompetenciákat, amelyek minden szakmában szükségesek. Ez azonban nem az általános iskolai tananyagok ismétlését jelenti. A gazdasági szereplőkkel folytatott egyeztetések is arra mutatnak, hogy a megfelelő pályaorientáció érdekében először a hiányzó életpálya kompetenciákat kell pótolni, amihez többlet időre van szükség, ami a szakképzési évfolyamokat megelőzően egy orientációs év keretében valósítható meg. Orientációs osztály

Egy év alatt kis létszámú csoportokban projekt-feladatokat oldanak meg, kipróbálják a szakmákat, fejlesztik kompetenciáikat. Vállalatokat látogatnak, fejlesztik manuális készségüket. Erősségeik felszínre hozásával nyújtanak sikerélményt a tanulóknak. Ahhoz, hogy a diákok bekapcsolódjanak a szakmai és a vállalati duális képzésbe, fejleszteni kell azokat az alapkészségeket és kulcskompetenciákat, amelyek minden szakmában szükségesek. Ez nem az általános iskolai tananyagok ismétlését jelenti. A gazdasági szereplőkkel folytatott egyeztetések is arra mutatnak, hogy a megfelelő pályaorientáció érdekében először a hiányzó életpálya-kompetenciákat kell pótolni, amihez többlet időre van szükség, ami a szakképzési évfolyamokat megelőzően egy orientációs év keretében valósítható meg. 

Az orientációs év szakmai tartalma: 

 • Jövőkép és életpálya kialakítása. 
 • Az erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése. 
 • Személyes kompetenciák fejlesztése (problémamegoldás, kreativitás). 
 • Társas kompetenciák fejlesztése műhelygyakorlaton (kommunikáció, konfliktuskezelés). 
 • Alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, alapvető számolás, digitális kompetenciák). 
 • Szakmák, ágazatok megismerése gyakorlati körülmények között. 

Az orientációs év szervezésének keretei: 

 • 8-12 fős létszám. 
 • Gyakorlati oktatási helyszín. 
 • Projektfeladatok. 
 • Vállalatlátogatások. 
 • Szakmák kipróbálása. 
 • Manuális készségek fejlesztése. 
 • Felelősségvállalást növelő feladatok, szituációk. 
 • Az oktató fő tevékenysége a mentorálás.

Érettségire felkészítő két éves képzés

Beiratkozási feltétel: a jelentkezőnek rendelkeznie kell egy iskolarendszerű képzésben szerzett OKJ-s bizonyítvánnyal.

Két tanév alatt érettségi bizonyítvány szerezhető a közismereti tárgyak tanulásával. A második évfolyam végén az érettségi vizsgát az alábbi tárgyakból kell tenni: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv. A kötelezően választható ötödik érettségi tantárgy vizsgája alól mentesülnek, mivel szakmai vizsgával rendelkeznek.

Jelentkezési lap

A jelentkezési lapot le kell tölteni, és számítógépen kitölteni (vagy kinyomtatni, és kézzel kitölteni), majd a titkarsag.oladi@gmail.com e-mail címre kell visszaküldeni. 


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum

9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.

Telefon: 06/20/503-37-33

E-mail: titkarsag.oladi@gmail.com

OM azonosító: 203062/021


2024Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum