SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum

OM kód: 203062/021 | 9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.

Intézmény logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Az iskola története

TörténetTörténetTörténetTörténetTörténetTörténet

Az intézmény jogelődje, a 411. sz. Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola 1986-ban jött létre a 405.sz. Ipari Szakközép- és Szakmunkásképző Intézetből kiválva. Az iskola húsz éves története során több szervezeti és szerkezeti változáson ment keresztül.

1986 és 1990. között nagyon széles skálájú képzési szerkezetben működött. A Műszaki Szakközépiskola keretében cipőipari, építőipari és ruhaipari technikusképzés folyt, ezzel párhuzamosan 1987. és 1991. között ruhaipari szakközépiskola is működött.

A szakmunkásképzés területén az alábbi szakmákra készülhettek fel a tanulók:

 • a cipőipar területén:
  • cipőfelsőrész-készítő
  • cipőgyártó
 • az építőipar területén:
  • ács-állványozó
  • szobafestő-mázoló
  • kőműves (építő)
  • bútorasztalos
  • burkoló
  • víz- és csatornamű-kezelő
  • épületasztalos
  • fényező-mázoló
 • a ruhaipar területén:
  • nőiruha-készítő
  • férfiruha-készítő
 • a szolgáltatóipar területén:
  • fodrász
 • a textilipar területén:
  • fonalgyártó
  • szövő.

A már érettségizettek számára beszámoltató rendszerű kiegészítő szakmunkásképzés keretében fodrász, kozmetikus, fogműves (fogtechnikus) és egyéb szakmák elsajátítására kínált lehetőséget az iskola. Az alapítás óta működő levelező tagozaton a cipő-, ruha-, és textiliparhoz kötődő érettségi-képesítő bizonyítvány megszerzésének lehetőségét is biztosítottuk.

Jelentős változást hozott intézményünk életében az 1990. év. Kivált iskolánkból az építő- és faipari képzés, és önálló intézményként, mint Hefele Menyhért Építőipari és Faipari Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola működött tovább. A szétválás profiltisztulást is jelentett, mert 1990 óta az iskola képzési szerkezetében a könnyű- és szolgáltatóipari szakmák domináltak.

Az 1992/93-as tanévtől indítottuk be a kísérleti szakmunkásképzést női ruha- és férfiruha-készítő szakmában. Ezt a képzési formát iskolánk dolgozta ki, a Művelődési Minisztérium által engedélyezett, helyi tanterv alapján folyó kísérleti képzést az ország közel 50 iskolája vette át és adaptálta. Az 1995/96-os tanévtől kezdte meg iskolánk a fokozatos áttérést az új képzési struktúrára, a négy éves szakmunkásképzésre. Ezzel igazodtunk a közoktatási törvény előírásaihoz, mely szerint a szakképzés a tankötelezettség teljesítése utáni képzési szakaszra tevődik át. A 2+2-es rendszerű szakmunkásképzési formát is iskolánk dolgozta ki az új oktatási és szakképzési törvényeknek megfelelően, a három éves hagyományos szakmunkásképzés anyagának négy évre történő átcsoportosításával, figyelembe véve a kísérleti képzés órakeretét és tapasztalatait.

1996 szeptemberétől a szakmunkások szakközépiskolájával tovább bővült iskolánk oktatási kínálata. Ez a 3 éves levelező rendszerű szakmunkások szakközépiskolájának kétéves intenzív nappali változata, melynek tantervét és programját a képzés kidolgozójától, a szombathelyi Élelmiszeripari Szakközépiskolától vettük át.

1996 tavaszán sikerrel szerepeltünk a Soros Alapítvány Önfejlesztő Iskolák pályázatán, akkor kezdtük meg az intézmény új pedagógiai programjának kidolgozását. Tagja lettünk az Önfejlesztő Iskolák Egyesületének, mint modelliskolai hálózati pont képzést szervezhettünk a Neumann János Általános Iskolával és a Vas Megyei Pedagógiai Intézettel közösen a megye más iskoláinak. A 9-10. évfolyam helyi tantervével eredményesen szerepeltünk a Művelődési és Közoktatási Minisztérium és a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány közös pályázatán, tantervünket a megjelenés után a pedagógiai intézeteken keresztül az egész országban terjesztették, megtalálható az interneten az Országos Közoktatási Intézet tantervbankjában. Fejlesztő munkánk elismerésének is számított, hogy a Magyar Televízió félórás filmet forgatott iskolánkról, és bázisiskolája lettünk a Holland-Magyar Közoktatási Vezetőképző Programnak.

1996 nyarán a fenntartó Önkormányzat jóváhagyta névváltoztatási kezdeményezésünket. Ettől kezdve lett intézményünk neve: Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium.

Az új szakmai és vizsgakövetelmények, illetve a központi programok kiadása után (1998. szeptember 1-től, a pedagógiai program bevezetésének időpontjától) az iskola áttért az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) szerinti szakképzésre.

1997 őszétől a pedagógiai munka minőségének folyamatos javítására teljes körű minőségbiztosítási menedzsmentet (TQM) alakítunk ki az Expanzió Humán Tanácsadó Kft. szakembereinek segítségével. Tapasztalatainkról több konferencián, pedagógus-továbbképzésen számolhattunk be, főiskolai hallgatók írtak szakdolgozatot iskolánk minőségbiztosítási tevékenységéről. Ennek ellenére az ezen a téren megtett első lépéseket egyfajta kísérleti szakasznak tekintjük, a továbblépést – sikeres pályázatunk nyomán - a Comenius Minőségfejlesztési Program I. intézményi modelljének kiépítése jelentette 2001 -2003 között.

1997 szeptemberétől, a módosított pedagógiai program és a kerettantervekhez igazított helyi tanterv bevezetésének az évétől módosult képzési tevékenységünk: szolgáltatóipari szakközépiskolát indítottunk a leendő kozmetikusok, fogtechnikusok, fodrászok számára, a könnyűipari szakmacsoportban pedig az akkreditált felsőfokú képzés feltételeit teremtettük meg.

2003-ban sikeres pályázat nyomán intézményünk – egyedüli Vas megyei iskolaként – lehetőséget kapott a Szakiskolai Fejlesztési Programban való részvételre. A Szakiskolai Fejlesztési Program során sok hasznos továbbképzésen vettünk részt, és eszközállományunkat is jelentős mértékben bővíteni tudtuk (pl. interaktív táblák, informatikai eszközök, egyéb szemléltető eszközök stb.). 2007. augusztus 1-től a Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium, az Oladi Művelődési Központ és a Simon István utcai Általános Iskola összevonásával egy új intézmény jött létre: az Oladi Általános Művelődési Központ (Oladi ÁMK), melynek intézményegységei:

 • Oladi ÁMK Simon István utcai Általános Iskolája
 • Oladi ÁMK – Savaria Ifjúsági Centrum
 • Oladi ÁMK Teleki Blanka Szakképző Iskolája.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata több döntést hozott 2011. évben a város közoktatási intézményrendszerének átszervezéséről. Az Oladi ÁMK a megszűnt Szent-Györgyi Albert Középiskola jogutódja lett, egyúttal – kifutó jelleggel - átkerült az egészségügyi fakultációval működő gimnáziumi képzés.

Ezért megnevezésünk 2011. augusztus 1-től Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája.

2012. augusztus 1-én tagintézményként csatlakozott az Oladi ÁMK-hoz a Nyitra utcai Általános Iskola és Művelődési Ház.

2012. január 1-től az Oladi ÁMK-ban megszűnt a művelődési tevékenység, az intézményegység pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ igazgatása alá került Oladi Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája megnevezéssel. Ez az elnevezés visszamenőleges hatállyal változott Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskolára 2015. január 1-től.

2012. július 1-től az NGM-hez történt átkerülés után nevünk Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakképző Iskolájára változott, tagja lettünk a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrumnak két szombathelyi, egy vasvári és két sárvári Iskola társaságában.

2012. szeptember 1-től újra változott az Iskola elnevezése Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájára. 2018. május 15-től az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásába került át az intézmény.

2012. június 30-án megszűnt a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum, beolvadt szervezetileg a Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrumba. Az Iskola új neve 2019. július 01-től Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája lett.

Jelenlegi szakmai képzéseink a hatályos OKJ rendelkezéseknek megfelelően a kiadott Szakmai és Vizsgakövetelményeknek illetve Központi Programoknak megfelelően folynak.

2020. június 30-án átalakul a szakképzés. A pedagógusok munkajogi státusza megváltozik - oktatók lesznek -, a szakmai képzés alapját pedig a Szakmajegyzék, a Képzési és Kimeneti Követelmények valamint a Programtantervek alkotják. Két új iskolatípus jön étre, a technikus és a szakképző iskola. Intézményünkben szépészeti és sport ágazatban indítunk technikumi képzést, a pedagógia ágazat pedig a szakgimnázium keretei között működik. Orientációs évfolyamunk a megalapozott szakmaválasztást segíti elő. Az iskola neve 2020. július 1-től Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum.

Iskolánkban kifutó rendszerben a szakgimnáziumban egészségügyi és szociális, ágazatban oktatunk tanulókat. A 2019/2020. tanévtől kezdve felmenő rendszerben nem indíthatjuk az egészségügy, a 2020/2021. tanévtől kezdődően pedig a szociális ágazat szakképesítéseit.

Szakközépiskolai tevékenységét kifutó rendszerben könnyűipari (női szabó) és szociális (szociális gondozó és ápoló) szakmák területén gyakorolja az iskola.

A 2018/2019. tanévben kisgyermekgondozó, -nevelő tanulókat iskoláztunk be, a képzés kifutó rendszerű.

A 2019/2020. tanévben, sport ágazatban fitness-wellness instruktor, pedagógia ágazatban pedig gyógypedagógiai segítő munkatárs képzést indítottunk szakgimnáziumi keretek között.

A 2020/2021. tanévtől kezdődően indítunk technikumi képzést a szépészet (fodrász, kozmetikus technikus), valamint sport ágazatban (fitness-wellness instruktor), és szakgimnáziumot a pedagógia ágazatban (pedagógiai munkatárs – gyógypedagógiai asszisztens).

A Vas Megyei SZC iskolái közül egyedüliként iskolázunk be tanulókat a 2020/2021. tanévtől a kompetenciafejlesztő orientációs osztályunkba.


Partnereink

SZC logo

Vas Vármegyei Szakképzési Centrum


Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum

9700 Szombathely, Simon István utca 2-6.

Telefon: 06/20/503-37-33

E-mail: titkarsag.oladi@gmail.com

OM azonosító: 203062/021


2024Vas Vármegyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum